Brunyola ja disposa de la senyalització de les masies dissenyada per ATC-SIG

El municipi de Brunyola, a la Selva, ja té instal·lada la senyalització identificativa de les 174 masies del terme municipal i que ha estat ubicada, definida i dissenyada per tècnics d’ATC-SIG. Aquesta instal·lació, que ja forma part del patrimoni municipal, està repartida al llarg dels 300 km de camins que té el terme i sorgeix de la necessitat de garantir la seguretat i l’accessibilitat dels serveis públics i d’emergència.

senyals_brunyola

El projecte ha estat un encàrrec del propi Ajuntament de Brunyola d’acord amb la resolució de la Junta de Govern Local en data 8 de març de 2017 i amb el fi de sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència pública, d’acord amb l’article 22.2c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de General de Subvencions, a la Diputació de Girona.

Aquest projecte s’ha estructurat en dues fases. La primera correspon a l’estudi per la selecció de la millor ubicació dels senyals i la definició del contingut d’ells (masia a indicar i direcció de la fletxa). A partir de la identificació de les masies, la seva ubicació dins del municipi i la xarxa de camins rurals existents, així com de la posterior visita al territori per conèixer de primera mà i poder complementar els estudis realitzats a l’oficina, s’ha realitzat una proposta de senyalització en termes de quantitat, tipologia, ubicació i disseny. Mentre que la segona fase es fonamenta en la fabricació (que inclou maquetació i impressió) i instal·lació dels senyals en el territori, que va recaure en l’empresa vallesana Tràfic i Serveis, sl.

El treball de realització ha estat constantment en contacte amb l’Ajuntament de Brunyola, mitjançant trobades amb tècnics del consistori i també amb els responsables de l’empresa de maquetació i col·locació, per tal d’arribar al resultat òptim. Un cop sondejades totes les possibilitats i exposat el projecte davant els veïns al mes de juliol de l’any passat, es va procedir a la presentació definitiva de la senyalització. Aquesta ha consistit en un total de 157 senyals, de les quals 146 són direccionals, 7 d’informació general i 4 d’informació general ampliada.

qualitat_atc

La instal·lació es va dur a terme al llarg dels últims mesos de l’any 2017 i finalment, els habitants, visitants i serveis d’emergència ja poden situar-se perfectament a Brunyola. I tot plegat, amb el segell de qualitat d’ATC-SIG.