A través del formulari podeu sol·licitar-nos qualsevol informació vinculada als nostres serveis.

  • PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ATC-SIG SL informa als usuaris de la seva pàgina web que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis de la pàgina web, seran introduïts a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ATC-SIG SL , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ATC-SIG SL informa de la possibilitat d’exercir els dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció d’ATC-SIG SL Avinguda Ramon Folch 13 2n 17001 Girona. Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Ubicacions:

Adreça Girona

Avinguda Ramon Folch, 13 2n
17001 Girona
Tel. 972 20 73 47
atc-sig@atc-sig.com

Adreça Barcelona

Carrer Sardenya 397-399, 1r 4a
08025 Barcelona
Tel. 93 476 26 73
atc-sig@atc-sig.com