Els ingressos a l’administració pública i la justícia tributària

La immensa majoria del ingressos de l’administració pública local s’originen de les taxes i tributs que els beneficiaris dels serveis paguen periòdicament. La obligació de l’administració és garantir l’eficiència en la despesa que s’acabi duent a terme, alhora que, els citats ingressos responguin a un principi clau; la justícia tributària.

El concepte de justícia tributària comprèn la necessitat que, definit i aprovat un impost o una taxa, tothom hi aporti el que li correspon. Aquest objectiu únicament és possible d’aconseguir si es dediquen els esforços necessaris per garantir un estat actualitzat de les bases de dades i una gestió eficaç del tràmits que se’n deriven.

Els ingressos atc

És doncs el territori, i la seva constant mutació, el repte més important a l’hora de garantir una pressió fiscal eficient i equitativa per a cada ciutadà o ciutadana. Un treball periòdic de recopilació de dades, així com una tramitació correcte d’aquest procediment són garanties d’obtenir resultats positius que, en darrer terme permeten poder invertir en els serveis bàsics i propers que dóna l’administració locals.

Les tasques i els procediments necessaris per aconseguir aquests objectius sovint no es poden dur a terme únicament amb els recursos interns dels ajuntaments, fet desemboca en les col·laboracions amb entitats i empreses privades que fan d’aquest propòsit  el seu objectiu. Alhora, l’evolució tecnològica permet que les diferents formes de presentació i interpretació d’aquests treballs facilitin l’assoliment de la desitjada justícia tributària.