Equip

L’any 1999 ATC-SIG neix amb l’objectiu d’oferir a l’administració pública i al sector privat, serveis d’àmbit territorial, especialment vinculats al medi ambient i la cartografia mitjançant les potencialitats que permeten els Sistemes d’Informació Geogràfica, per una banda, i a l’àmbit cadastral, tant des del punt de vista de cerca d’informació a camp com del trasllat d’aquesta al format digital. Des d’aleshores, ATC-SIG ha dut a terme nombrosos projectes vinculats a aquests camps, des de l’elaboració d’informes tècnics medi ambientals, cartografia d’usos del sòl, campanyes de difusió i educació ambiental fins a actualitzacions cadastrals.

A partir del 2006 s’aposta amb major fermesa pels serveis des gestió patrimonial i gestió tributària, completament centrats en aspectes cadastrals, fins a convertir-se en una de les empreses de referència a nivell nacional.

Amb el constant objectiu d’adaptar-se a les necessitats dels seus clients, ATC-SIG ha anat ampliant el catàleg de serveis per donar cobertura a la creixent complexitat, tant territorial i jurídica com funcional de l’administració pública, en totes les seves expressions i escales (local, comarcal, provincial, nacional i estatal).
Actualment s’estructura en 4 serveis: 3 d’ells vinculats directament a la gestió territorial (gestió ambiental, gestió tributària i gestió patrimonial) i el quart dirigit a les necessitats internes d’eficiència i eficàcia dels gestors públics del territori. Per assolir aquests objectius, ATC-SIG combina l’extens coneixement de les dinàmiques de l’administració pública amb un gran coneixement i una capacitat de comprensió analítica del territori i, tot plegat, adaptant-se a les necessitats i les característiques concretes de cadascun dels seus clients.

Les persones de l’equip

Francesc Alemany. Gerent

 Pau Caritg. Tècnic

Marta Contreras. Responsable de serveis

Anna Crous. Cap d’Àrea

 Pilar Delgado. Tècnica

Jordi Freixas. Tècnic

Jennifer Gallardo. Tècnica

Anna Gutiérrez. Cap d’Àrea

David Jané. Tècnic

Dolors Jornet. Tècnica

Vanesa Masferrer. Tècnica

Ruth Mayor. Cap d’Àrea

Lluïsa Mesa. Tècnica

Raül Molero. Tècnic

Mariona Oliva. Tècnica

Pere Ramírez. Cap d’Àrea

Meritxell Roma. Tècnica

Montserrat Rossell. Tècnica

David Serra. Tècnic

Adrià Vila. Tècnic

David Vila. Tècnic

Clients que han treballat amb nosaltres