Gestió Ambiental

El servei amb major trajectòria ha anat ampliant la tipologia de projectes a mesura que s’ha anat adaptant, amb èxit, a l’evolució del concepte al llarg de les darreres dues dècades.

Des d’aquest servei s’ofereix tot tipus d’estudi, anàlisi, diagnòstic i proposta de gestió vinculada al territori, tant des d’un punt de vista de la sostenibilitat ambiental com de l’eficiència en la gestió territorial. Pensar en verd i de forma holística és la clau per aconseguir uns bons resultats, ja que és sinònim de pensar en el desenvolupament i el creixement tenint en compte els recursos i les demandes generacions futures.

Des d’aquest àmbit es duen a terme des d’estudis centrats de l’ecosistema natural, inventaris naturalístics o provisió de cartografia ambiental i temàtica, així com informes d’impacte ambiental i de gestió forestal o paisatgístics, fins a planejament urbanístic, plans de mobilitat, de gestió energètica i de gestió de residus entre molts d’altres. En definitiva, s’emfatitza en la visió d’una mateixa realitat territorial des de les diverses perspectives i prioritats existents i que es duu a terme mitjançant l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), com a eines de gran valor i utilitat per l’enorme capacitat de gestió de dades espacials i d’expressió visual dels resultats obtinguts que ofereix.

És fonamental en tots els àmbits, però especialment en aquest, la comunicació pública dels resultats per tal d’aconseguir una major sensibilització de la societat envers el territori, motiu pel qual gran part dels projectes resultants van acompanyats d’un pla de participació.