Gestió Pública

Els serveis orientats en la gestió pública tenen per objectiu treballar l’eficiència de l’administració pública afavorint al compliment de la llei de transparència; tant la gestió interna directa de l’ens com la visualització que perceben els ciutadans. Sota els criteris d’eficiència i optimització dels recursos, des d’aquesta àrea es pretén donar solucions específiques i adaptades a:
  • l’àmbit organitzatiu (recursos humans)
  • procediments
  • prestació de serveis

Cal dir que l’administració pública s’enfronta darrerament a un canvi de model de gestió que cal abordar treballant la seva estructura organitzativa i la gestió de les persones, mitjançant una revisió crítica del catàleg de serveis públics i valorant les relacions dels llocs de treball, com quelcom més que una simple revisió salarial.

 

Aquest canvi d’enfocament ha de permetre analitzar els serveis que s’ofereixen directament des de l’ens, així com els que s’externalitzen, cercant una major sostenibilitat i eficiència, sense prescindir de la qualitat i la professionalitat.

En l’àmbit més proper al ciutadà, la transparència i la participació s’han convertit en factors claus. Des d’aquesta àrea donem suport als tècnics municipals per poder complir els requeriments de la llei de transparència, elaborant els documents necessaris, treballant la informació perquè sigui el més clara i entenedora possible i creant els circuits interns de manteniment del portal.

En participació ciutadana, dissenyem i duem a terme processos participatius de tota mena; plans de mobilitat, pressupostos participatius, planejament urbanístic, etc.