CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Audifilm GrupoAL Software SL l’informa que és titular de la pàgina web www.atc-sig.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, Audifilm GrupoAL Software SL informa de les següents dades:

El titular d’aquesta pàgina web és Audifilm GrupoAL Software SL, amb CIF B83998740 i domicili social a la Carretera Comarcal C-250 km 4,3 17241 Quart (Girona), inscrita en el Registre Mercantil de Girona al volum 2139 foli XXX full GI35826 inscripció XXX. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és atc-sig@atc-sig.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús de la pàgina web d’Audifilm GrupoAL Software SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina d’Audifilm GrupoAL Software SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació corresponent de la normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web d’Audifilm GrupoAL Software SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis d’Audifilm GrupoAL Software SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la pàgina web. També serà responsable de l’ús de les claus d’accés que hagi obtingut després d’omplir els formularis mencionats.

• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Audifilm GrupoAL Software SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre púbic, o que en qualsevol altra forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

Audifilm GrupoAL Software SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Audifilm GrupoAL Software SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva pàgina web, que puguin derivar-se de la navegació. En conseqüència, Audifilm Consultoria no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

MODIFICACIONS

Audifilm GrupoAL Software SL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en allò referent als continguts de la pàgina, com en les condicions d’ús d’aquesta o en les condicions generals de contractació. Les modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades, i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Audifilm GrupoAL Software SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Audifilm GrupoAL Software SL informa que les cookies s’associen a l‘usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen el nom ni cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de forma que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. No obstant, per l’accés a la pàgina web d’Audifilm GrupoAL Software SL no serà preceptiva l’instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals passaran a formar part d’un tractament del qual és responsable Audifilm GrupoAL Software SL, amb la finalitat de complir amb totes aquelles obligacions derivades de la relació contractual.

Les seves dades es conservaran el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual les va facilitar així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Les seves dades no es comunicaran a cap tercer, llevat que sigui estrictament necessari per complir les nostres obligacions legals o contractuals i se l’informi expressament.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió de les dades i portabilitat de les mateixos, limitació o oposició al seu tractament, transparència i dret a no ser objecte de decisions automatitzades, mitjançant un escrit adreçat a l’atenció d’Audifilm GrupoAL Software SL a l’adreça postal Ctra. Comarcal C-250 Km 4,3, Quart (Girona) 17241 o al correu electrònic dpd@grupoal.eu

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines web pertanyen a Audifilm GrupoAL Software SL. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés d’Audifilm GrupoAL Software SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Audifilm GrupoAL Software SL es reserva a sí mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre usuari i Audifilm GrupoAL Software SL es regirà per la normativa espanyola vigent. Els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre usuari i Audifilm GrupoAL Software SL.