CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ATC-SIG SL l’informa que és titular de la pàgina web www.atc-sig.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, ATC-SIG SL informa de les següents dades:

El titular d’aquesta pàgina web és ATC-SIG SL, amb CIF B61943809 i domicili social al carrer Aribau, 230-240 5è I 08006 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil en el volum 31595 foli 203 full B195263 inscripció 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és atc-sig@atc-sig.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús de la pàgina web d’ATC-SIG SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina d’ATC-SIG SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació corresponent de la normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web d’ATC-SIG SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis d’ATC-SIG SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la pàgina web. També serà responsable de l’ús de les claus d’accés que hagi obtingut després d’omplir els formularis mencionats.

• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ATC-SIG SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre púbic, o que en qualsevol altra forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

ATC-SIG SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ATC-SIG SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva pàgina web, que puguin derivar-se de la navegació. En conseqüència, ATC-SIG SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ATC-SIG SL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en allò referent als continguts de la pàgina, com en les condicions d’ús d’aquesta o en les condicions generals de contractació. Les modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran
d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades, i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

ATC-SIG SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ATC-SIG SL informa que les cookies s’associen a l‘usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen el nom ni cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de forma que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. No obstant, per l’accés a la pàgina web d’ATC-SIG SL no serà preceptiva l’instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ATC-SIG SL informa als usuaris de la seva pàgina web que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis de la pàgina web, seran introduïts a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ATC-SIG SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ATC-SIG SL informa de la possibilitat d’exercir els dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció d’ATC SIG SL carrer Aribau, 230-240 5è I 08006 Barcelona.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines web pertanyen a ATC-SIG SL. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés d’ATC-SIG SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ATC-SIG SL es reserva a sí mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’ incompliment de les presents condicions.

La relació entre usuari i ATC-SIG SL es regirà per la normativa espanyola vigent. Els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre usuari i ATC-SIG SL.