Descripció del Projecte

Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a comarques gironines

La problemàtica que generen les colònies de gats en l’entorn urbà està a l’ordre del dia de nombrosos ajuntaments. Audifilm Consultoria (ATC-SIG), a petició del CILMA (Diputació de Girona), elabora un estudi pioner analitzant l’estat actual de les colònies de gats, tant des d’un punt de vista biològic i higiènic com des del prisma d’impacte social, en diversos municipis de la comarca de la Selva, per després extrapolar les dades a la resta de comarques Gironines. S’aconsegueix així una radiografia de la situació de les colònies de gats arreu del territori gironí i de les problemàtiques que comporta.

A partir de la diagnosi, la consultoria proposa un seguit d’accions per tal de minimitzar els impactes negatius que les colònies generen tant a la població com al medi, aportant un seguit de propostes per a millorar-ne la gestió.