Descripció del Projecte

La problemàtica que generen les colònies de gats en l’entorn urbà està a l’ordre del dia de nombrosos ajuntaments. ATC, a petició del CILMA (Diputació de Girona), elabora un estudi pioner analitzant l’estat actual de les colònies de gats, tant des d’un punt de vista biològic i higiènic com des del prisma d’impacte social, en diversos municipis de la comarca de la Selva, per després extrapolar les dades a la resta de comarques Gironines. S’aconsegueix així una radiografia de la situació de les colònies de gats arreu del territori gironí i de les problemàtiques que comporta.

A partir de la diagnosi, ATC proposa un seguit d’accions per tal de minimitzar els impactes negatius que les colònies generen tant a la població com al medi, aportant un seguit de propostes per a millorar-ne la gestió. 

  • Itineraris Gi – Ajuntament
  • Feliu LLOBREGAT – SIG Activitat
  • Llibre Paisatges Vius
  • Riells Residus
  • Pla Adaptació AE
  • Inventari Camins St. Climent
  • Servei particular