Descripció del Projecte

Gabinet extern de comunicació, transparència i participació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Audifilm Consultoria (ATC-SIG) posa a disposició de l’Ajuntament de la Bisbal, un equip de comunicació, transparència i participació, que treballa amb l’objectiu de millorar la comunicació de l’ajuntament, dotar al web municipal de més continguts amb la finalitat de donar més informació i fomentar la participació ciutadana.  Des del gabinet es treballa per augmentar la comunicació i millorar la transparència, contribuint així al foment de la participació.

L’equip de treball ha posat els seus esforços en:

 • Reestructuració del web municipal
  • Ordenar l’espai web
  • Reestructurar la informació amb la finalitat de facilitar-ne l’accés
  • Treballar i elaborar la informació per fer-la més entenedora i comprensiva
 • Alta del portal de transparència de la OAC
  • Treballar els ítems de transparència i generar els enllaços corresponents, així com editar la informació necessària
 • Alta a la seu electrònica de la OAC amb l’objectiu de facilitar les tramitacions on-line de tots els ciutadans/es
 • Elaboració del reglament de participació ciutadana (està en procés)
 • Activar la comunicació des de l’ajuntament: notes de premsa, noticies, etc.
 • Activar les xarxes socials
 • Realització de l’assemblea oberta de pressupostos