Descripció del Projecte

Llibre “Paisatges Vius, patrimoni natural de les terres gironines”

El 2010 la Diputació de Girona va presentar “Paisatges vius, patrimoni natural de les terres gironines” un llibre que il·lustra la bellesa, diversitat i també fragilitat dels paisatges que caracteritzen les comarques gironines. Audifilm Consultoria (ATC-SIG) va ser l’empresa coordinadora de l’edició i de l’equip de treball (redactor, fotògraf, col·laboradors) i alhora responsable del disseny, maquetació i elaboració de la cartografia.

El llibre de gran format (40x40cm) s’estructura en 9 capítols, vuit per al medi terrestre (corresponents a cadascuna de les unitats de paisatge de l’àmbit gironí) i un per al medi marí. S’hi destaquen alguns dels principals ecosistemes, així com elements de flora i fauna, en ocasions excepcionals, en d’altres de molt comuns.

El projecte incloïa, a més, l’edició d’un DVD que complementava la informació del llibre, aprofundint pel que fa als espais d’interès natural protegits, però també a aquells espais desproveïts de protecció i sovint, per això, més vulnerables i amenaçats.