Descripció del Projecte

Manteniment cadastral de Montcada i Reixac

Les necessitats de col·laboració dels ajuntaments en l’àmbit de la gestió tributària i cadastral són diversos i depenen, en gran mesura, de la situació concreta de cada administració. En general però, la complexitat i l’heterogeneïtat de les tasques associades a la gestió cadastral implica que la gran majoria d’ajuntaments no puguin mantenir, de forma constant i eficient, una càrrega de treball tant diversa en origen per als tècnics de la casa.

És en aquest escenari que Audifilm Consultoria, aprofitant-se de la qualitat i de la pluridisciplinarietat dels seus tècnics, ofereix el servei de reforç i assessorament en totes les necessitats vinculades a la gestió cadastral periòdica, com és el cas del servei prestat a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Les tasques desenvolupades durant els anys de col·laboració amb Montcada i Reixac, en el marc de diversos contractes diferents, han cobert tant necessitats concretes associades a treballs de camp corresponents a processos d’actualització cadastral, com al recolzament en la tramitació i gestió d’expedients resultants en el marc del conveni de col·laboració que aquest Ajuntament té signat amb la Gerència de Cadastre de Barcelona.

Així mateix, l’atenció al públic i la garantia de poder mantenir un servei al públic de forma constant i periòdica també ha estat un dels puntals en el servei que s’ha donat a aquest Ajuntament. Tot plegat sempre tenint en compte la importància d’adaptar-se a les particularitats de cada client.