Descripció del Projecte

Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Empordà

El canvi climàtic és un dels majors reptes actuals de la humanitat. L’escalfament del sistema climàtic és ja una realitat com ho són els impactes ambientals, socials i econòmics que genera. S’estan desenvolupant polítiques i iniciatives des de diferents països i organitzacions, a nivell internacional, nacional, regional i local orientades a lluitar contra aquest fenomen. L’acció contra el canvi climàtic combina dos fronts: la mitigació i l’adaptació. Fins a dia d’avui, la major part dels esforços s’han esmerçat a la lluita contra la mitigació del canvi. Tanmateix, conjuntament amb les polítiques de mitigació, cal abordar preventivament polítiques d’adaptació.

Per aquest motiu l’Alt Empordà va decidir redactar el Pla d’Adaptació del Canvi Climàtic de l’Alt Empordà, el qual Audifilm Consultoria (ATC-SIG) n’és el redactor.

És un document que té per objectiu identificar els principals riscos derivats dels efectes del canvi climàtic i establir l’estratègia i les accions per adaptar-s’hi, minimitzant els impactes indesitjats, afrontant amb garanties els efectes estimats del canvi climàtic i estalviar al màxim econòmicament, socialment i ambientalment. I és que cal tenir en compte que adaptar-se surt a compte.

En paral·lel al procés de redacció s’està realitzant un procés de participació amb diferents col·lectius socials, econòmics i ambientals de la comarca, així com amb tècnics i polítics municipals i comarcals, amb la voluntat d’informar-los i implicar-los tant en el procés de redacció del Pla com en la seva execució i les seves revisions.