Descripció del Projecte

Procés de Regularització Cadastral (PRC)

Projecte engegat des de la Direcció General del Cadastre amb la finalitat d’actualitzar les construccions, tant dels béns immobles urbans com rústics, prioritzant les alteracions físiques d’aquestes finques (ampliacions, piscines, rehabilitacions, etc.). D’aquesta manera es pretén donar resposta a l’omissió de l’obligatorietat de declarar de forma correcta i completa les circumstàncies físiques i jurídiques dels immobles.

La tasca realitzada per Audifilm Consultoria, inclou des del treball de camp intensiu fins al procés d’identificació, gestió i incorporació a la base de dades (gravació i dibuix) de les incidències treballades. Aquest procediment es realitza sempre amb la conformitat de l’ajuntament afectat i en coordinació amb l’empresa gestora del procés, SEGIPSA, així com amb la Direcció General de Cadastre.