Projecte de senyalització de les masies de Brunyola

El divendres 7 de juliol, ATC-SIG va dur a terme una xerrada informativa a l’Ajuntament de Brunyola, per presentar el projecte de senyalització de les masies del municipi. Davant un elevat nombre de veïns, els responsables tècnics del projecte, varen explicar la metodologia emprada per la determinació de la ubicació dels senyals, així com la tipologia i contingut de cadascun d’ells.

Projecte de senyalització de masies de Brunyola

Esbós de la senyalització proposada

El terme municipal de Brunyola, on el 60% dels habitatges està en sòl rústic, disposa d’una senyalització insuficient per una bona accessibilitat a les 174 masies que té escampades pel seu territori. Facilitar l’accés dels serveis d’emergència (tals com bombers i ambulàncies), així com proporcionar informació a l’usuari que no coneix l’indret amb l’objectiu de millorar la sensació de seguretat i guiatge pel territori i així poder-se ubicar i localitzar fàcilment les masies i les diverses activitats econòmiques, són les finalitats principals del projecte.

La proposta de cartellatge inclou dos tipus de panells: els informatius i els direccionals. Els primers són plafons, de gran format (1.500×1.500mm), situats a punts estratègics del municipi, concretament 7, on damunt una base topogràfica s’hi representa el conjunt del municipi, les 12 rutes definides, les 174 masies indicades, les activitats econòmiques i els principals elements històrico-culturals del municipi (ermites, castell, església). Els cartells direccionals són tipus banderola (600x200mm), ubicats en camins públics, que indiquen la direcció que cal prendre per arribar a la masia indicada.

La determinació tant del nombre com de la ubicació en el territori dels cartells esmentats és resultat d’un treball intens de camp, de recórrer més de 300 quilòmetres de camins, identificant i comprovant l’estat de les masies, així com dels seus accessos principals, seguit d’un posterior treball de ganivet molt acurat, amb una prèvia definició de criteris a complir (eficiència, discreció, eficàcia, continuïtat i visibilitat).

La xerrada va finalitzar donant la veu als veïns els quals van aprofitar per exposar dubtes, neguits, disconformitats i fins i tot indicar errors en els noms de les masies, els quals seran rectificats degudament.

La televisió local La Selva TV, s’ha fet ressò de la notícia, i l’ha publicat a la seva web: presentació pública del projecte de senyalització dels masos de Brunyola