Serveis

Els nostres serveis es contemplen des de 4 vessants diferents per ajudar-te a satisfer les teves necessitats:

Gestió Pública

Els serveis orientats a la gestió pública tenen per objectiu millorar l’eficiència de l’administració pública afavorint el compliment de la llei de transparència. El servei pot ser integral o individual, analitzant els següents aspectes: model de gestió, processos, recursos humans, organització i tecnologia.

Gestió Pública

Gestió Tributària

Audifilm Consultoria proposa un servei d’actualització i manteniment de diferents padrons fiscals sobre els que es basa el finançament municipal. Per la seva rellevància i complexitat, la gestió cadastral és la pedra angular del servei de la gestió tributària.

Gestió Tributària

 

 

Gestió Patrimonial

La realitat patrimonial, un cop acomplert el propòsit d’elaborar un inventari que permeti conèixer tant els béns que integren el patrimoni de titularitat pública, així  com les inversions fetes en els béns i la realitat jurídica i econòmica dels mateixos representa un potencial actiu que habilita l’opció de posar-los en valor desenvolupant polítiques d’activació i promoció econòmica, cultural i ambiental en la que Audifilm Consultoria posa l’accent per apostar-hi.

Gestió Patrimonial

Gestió Ambiental

Audifilm Consultoria ha anat adaptat el seu servei a la canviant i estreta relació que s’esdevé entre desenvolupament territorial i medi ambient. Partint de l’òptica més concreta basada en estudis i elaboració d’informes de sistemes naturals, amb les conseqüents propostes d’actuació, fins als aspectes vinculats a l’eficiència energètica i energies renovables, ambientalització de planejament, gestió de residus, etc. Donant sempre una importància rellevant a la participació ciutadana així com a les tècniques cartogràfiques i de SIG, com a eines bàsiques per l’elaboració dels projectes.

Gestió Ambiental