ATC-SIG s’integra al Grupo Asesores Locales (Grupo AL)

Per |juliol 8th, 2017|Notícies|

El passat mes de juny, el Grupo AL ha adquirit els capitals socials de les entitats ATC-SIG, slu i AUDIFILM ABI, slu. Com a model de col·laboració es proposa una prestació absolutament circumscrita a l’àmbit tècnic.